Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Μέτρα υ π έ ρ της φοροδιαφυγής...

...αλλά εις βάρος των φορολογούμενων!


Η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής με αύξηση και περιπλοκή των φόρων μοιάζει με την προσπάθεια περιορισμού των πυρκαϊών με νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

Και είναι το ίδιο αποτελεσματική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου