Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα - 4η αναθεώρηση - Άνοιξη 2011


Θα χρειαστεί ίσως να αναφερθούμε στην έκθεση στο μέλλον. Προς το παρόν παραθέτω εδώ τα κύρια σημεία της περίληψης (ό,τι εμφανίζεται στην περίληψη της έκθεσης με έντονους χαρακτήρες), σε δική μου μετάφραση με κάθε επιφύλαξη για την ακρίβειά της. Σχόλια και διορθώσεις ευπρόσδεκτα.

________

Συλλογική αποστολή της Τριμερούς ( Επιτροπή / ΕΚΤ / ΔΝΤ ) συναντήθηκε με τους Έλληνες αρμοδίους στην Αθήνα από τις 3 Μαίου μέχρι τις 2 Ιουνίου, και μεταξύ 21 και 23 Ιουνίου 2011. Η αποστολή αξιολόγησε την συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Τέταρτης Αναθεώρησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.
 • Στην διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, το πρόγραμμα της οικονομικής πολιτικής έχει αποδειχθεί κατάλληλο για να βοηθήσει την Ελλάδα στην μείωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών.
 • Μετά από ένα καλό ξεκίνημα το καλοκαίρι του 2010, η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων έχει επιβραδυνθεί σημαντικά στα πρόσφατα τετράμηνα.
 • Η ύφεση εμφανίζεται κάπως βαθύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας από τις αρχικές προβλέψεις.
 • Η κυβέρνηση υιοθετεί δομικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το ταβάνι του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2011 δεν θα παραβιαστεί.
 • Έχει ετοιμαστεί μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική (ΜΠΔΣ) για να εξασφαλιστεί η αντοχή της δημοσιονομικής σταθεροποίησης.
 • Η ΜΠΔΣ αντιμετωπίζει κάποιες κρίσιμες αδυναμίες των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας.
 • Για να είναι επιτυχής, η ΜΠΔΣ χρειάζεται να εφαρμοστεί με αποφασιστικό τρόπο.
 • Σημαντικά βήματα χρειάζεται να συμφωνηθούν για να ισχυροποιήσουν και να επιταχύνουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
 • Ο χρηματοοικονομικός τομέας παραμένει ευάλωτος.
 • Οι Ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στην κρίση με σχετικά ισχυρές κεφαλαιακές αντιστάσεις (capital buffers), αν και αυτές είχαν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους.
 • Αρκετές δομικές μεταρρυθμίσεις έχουν νομοθετηθεί.
 • Καθυστερήσεις στην εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων αντικατοπτρίζουν όρια διοικητικών δυνατοτήτων και περιορισμούς στoν πολιτικό συντονισμό.
 • Ισχυροποίηση της τεχνικής βοήθειας είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση αυστηρής εφαρμογής του προγράμματος και την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τις δυνατότητες.
 • Η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί μόνο να επανέλθει αν η κυβέρνηση εμμείνει πλήρως στην δημοσιονομική σταθεροποίηση και στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
 • Το κόστος της χρηματοδότησης μέσω των αγορών παραμένει απαγορευτικό.
_________________

 • Ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος, σχεδόν το μισό της διεθνούς βοήθειας έχει καταβληθεί.
 • Πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή του συνολικού πακέτου μέτρων που συμφωνήθηκαν αναμένεται να εξασφαλίσουν περαιτέρω πρόοδο προς την δημοσιονομική προσαρμογή, την οικονομική σταθερότητα και την βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.
 • Αρκετές προϋποθέσεις είναι αναγκαίες για την επιτυχία της διαδικασίας προσαρμογής.
 • Εντός αυτού του πλαισίου εμφανίζεται να είναι αναγκαίο ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής με αναβαθμισμένη οικονομική βοήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου