Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Γιαννίτσης για την χρηματοδότηση των κομμάτων

Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Τάσου Γιαννίτση και μάλιστα ειδικά για τους φορολογούμενους.

Αναφέρεται εκτός των άλλων και στα μέτρα που πρότεινε στην Βουλή για την χρηματοδότηση των κομμάτων.

Οι προτάσεις είναι οι εξής:

1. Η μείωση του ποσοστού της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων κατά 25% και η θέσπιση ανώτατου ορίου, ώστε η βελτίωση των κρατικών εσόδων να μην οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης αυτής.


2. Ο υπολογισμός της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης σε απολογιστική αντί προϋπολογιστική βάση επί των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων της τελευταίας δημοσιευθείσας χρήσης,


3. Η καταβολή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, όπως είναι η πρακτική του 2011 και του 2012,


4. Ο καθορισμός της εκλογικής χρηματοδότησης των κομμάτων άπαξ κάθε τέσσερα έτη για το σύνολο των γενικών βουλευτικών εκλογών που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της τετραετίας,


5. Ο καθορισμός του ύψους της εκλογικής χρηματοδότησης ως ποσοστό 25% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των κομμάτων και η θέσπιση ανώτατου ορίου,


6. Η διαδικασία επιμερισμού της άπαξ ανά τετραετία καθοριζόμενης συνολικής εκλογικής χρηματοδότησης σε κάθε επιμέρους εκλογική διαδικασία από τη διακομματική επιτροπή,


7. Η αυτοτελής εκλογική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων για τις γενικές εκλογές ανάδειξης των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ποσό που συνιστά ποσοστό 30% επί της συνολικής ανά τετραετία εκλογικής χρηματοδότησης για τις γενικές βουλευτικές εκλογές,


8. Η σύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς με το ύψος της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των κομμάτων και η μείωσή της κατά 30% με ταυτόχρονη θέσπιση ανώτατου ορίου,


9. Η δυνατότητα χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με όρους διαφάνειας, 


10. Η δυνατότητα ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων από ιδιώτες και με παροχές σε είδος,


11. Η δυνατότητα αξιοποίησης τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών από τα πολιτικά κόμματα για τη συγκέντρωση οικονομικών ενισχύσεων από ιδιώτες,


12. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου ως μελών μη κοινοβουλευτικών οικονομικών επιστημόνων με κύρος και εμπειρία σε ζητήματα οικονομικών ελέγχων,


13. Η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των αποτελεσμάτων και των ελέγχων της Επιτροπής για τα οικονομικά των κομμάτων,


14. Η απαγόρευση της εκχώρησης ως εγγύησης στις τράπεζες της κρατικής χρηματοδότησης πέραν του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, 


15. Η απαγόρευση της σύναψης νέων δανείων με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση από κόμματα που έχουν οφειλές προς τράπεζες μέχρι την εξόφληση των υφιστάμενων δανείων τους. 


Η έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων από 1.1.2013.


Βρίσκω τις προτάσεις Γιαννίτση προς την σωστή κατεύθυνση μεν, ιδιαίτερα συντηρητικές όμως, ειδικά όσον αφορά το οικονομικό (σημείο 1). 25% μείωση, όταν τα κόμματα κοστίζουν στον Έλληνα φορολογούμενο 10πλάσια από τα αντίστοιχα Γερμανικά, είναι πολύ μικρή. Ακόμα περισσότερο αφού προτείνει διατήρηση ξεχωριστών κονδυλίων για εκλογές (σημεία 5 & 7 & 8).

Πολύ θετικές όμως είναι άλλες προτάσεις του, ιδιαίτερα ο υπολογισμός σε απολογιστική βάση (σημείο 2), ο καθορισμός ανά τετραετία (σημείο 4), η υποχρεωτική διαφάνεια (σημεία 9 & 13). Ιδιαίτερα σημαντικούς βρίσκω τους περιορισμούς της χρήσης της χρηματοδότησης ως εγγύησης και στην σύναψη νέων δανείων (σημεία 14 & 15).

Λοιπόν; Αυτές οι πολύ μετριοπαθείς προτάσεις θα προχωρήσουν; Κατά την γνώμη του ίδιου του Τάσου Γιαννίτση στην συνέντευξή του, μάλλον όχι. Τα υπερχρεωμένα κόμματα και τα συνηθισμένα στην σπατάλη των πόρων των φορολογουμένων με πλήρη αδιαφάνεια, βρίσκουν δικαιολογίες για την σπάταλη χρηματοδότησή τους και δεν πρόκειται να συναινέσουν ούτε σε τόσο μετριοπαθείες μεταρρυθμίσεις της. Και πέραν αυτής, προβλέπω ή μάλλον στοιχηματίζω, ότι θα επιμείνουν σε χαριστικές ρυθμίσεις για τα χρέη τους, και πάλι εις βάρος των φορολογούμενων.

Νομίζω ότι χρειάζεται να τον βοηθήσουμε κι εμείς με πολιτική πίεση από την κοινωνία των πολιτών. Μείνετε συντονισμένοι, γίνετε ενεργοί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου